Skip to content

Изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) към мобилен номер

Обхват на услугата

Актуалното покритие по държави и оператори е следното:

България

Operator Country Code Prefixes MNC NC Notes
A1 (Mobiltel, M-Tel, Citron) 359 88, 988, 989 284 01
Telenor (Globul) 359 89 284 05
Vivacom (Vivatel) 359 87 284 03

Изпращане на съобщение

API Endpoint URL

https://api.netfinity.bg/v2/sms/notification/send

Входни параметри

Parameter Meaning Notes
msisdn Мобилен номер на получател Формат: Е164 /препоръчително/, 00 + Е164, национален (1)
text Текст на латиница с дължина до 160 символа (2) GSM 03.38, като символите с двойно кодиране се конвертират до аналози с 1 байт
id alphanum Вашият идентификатор на съобщение
 1. При подаване на номер в национален формат се подразбира, че номерът на получателя е в държавата за която е съответната услуга
 2. В началото на съобщението се добавя вашият префикс и всички символи след 160-ият се изрязват

Пример:

{
  "msisdn":"359881234567",
  "text":"test 1",
  "id": "123"
}

Параметърът id не е задължителен, но е препоръчително да присъства за да бъде включена стойността му във всички следващи пакети, които изпращаме.

Отговор на заявката

Info

Списък на всички възможни изходни кодове и тяхното значение прочетете тук.

При успешно валидиране на входните данни, заявката се приема за последваща асинхронна обработка. Ще получите изходен код (200) и следният отговор:

{
  "uuid": "...",
  "id": "...",
  "status": [
    "code": 200,
    "description": "Request accepted"
  ]
}

uuid е нашият идентификатор на заявката, по който ще получавате допълнителна информация за състоянието на съобщението.