Skip to content

Обработка на заявката

Периодично на вашият Callback URL ще получавате информация за състоянието на подадената заявка. Възможните статуси са следните:

Code Meaning State
401 Flood Protection Final
301 Delayed Temporary
400 Rejected Funds Final
501 Rejected Destination Final
201 Queued Final

Следващият списък представя всички възможни състояния и съответните payload пакети, които може да получите. Описание на пълното съдържание на пакета с данните. Напомняме, че полето id ще съдържа полезна стойност само ако сте подали вашето id в първоначалната заявка.

Flood Protection

{
  "status": [
    "code": 401,
    "description": "Rejected by Recipient protection",
  ]
}

Съобщението е отказано заради някоя от следните причини:

 1. Повторно използван id
 2. Изпращане на еднакъв текст към един номер повече от веднъж за последните 10 минути

Delay

{
  "status": [
    "code": 301,
    "description": "Delayed due to Insufficient funds",
  ],
  "meta": [
    "voucher": [
      "uuid": "...",
      "expires": "2020-12-31 23:59:59",
    ],
  ]
}

Информацията за voucher е опционална и присъства само, ако в момента към услугата има активно плащане.

Услугата няма наличност, за да изпълни заявката. Системата ще опитва периодично съгласно Схемата на повторение. След изчерпване на опитите ще премине към (400).

Reject

No Funds

{
  "status": [
    "code": 400,
    "description": "Rejected due to Insufficient funds",
  ]
}

В периода на изчакване услугата не е получила наличност, за да може да се изпрати съобщението. Преди навлизане в този статус са направени множество опити съгласно Схемата на повторение.

No Destination

{
  "status": [
    "code": 501,
    "description": "Destination not found",
  ]
}

Подаденият телефонен номер не принадлежи към поддържан мобилен оператор.

Queued

{
  "status": [
    "code": 201,
    "description": "Request scheduled for delivery to remote network",
  ],
  "meta": [
    "voucher": [
      "voucher": "...",
    ],
    "destination": [
      "country": "...",
      "operator": "...",
    ],
    "price": [
      "total": "0.000000 BGN",
      "price": "0.000000",
      "currency": "BGN",
    ],
  ],
}

Съобщението е обработено успешно и е вкарано в опашка за обработка към мобилния оператор.