Skip to content

Комуникация с API

Използва се за автоматизирано изпращане на заявки и последващ обмен на данни при модел клиент-сървър.

Важно

Представената информация е общовалидна за всички услуги, които се предлагат и поддържат от тази API.

Използван протокол за връзка

Комуникацията се извършва чрез HTTP. За сигурност се прилага SSL/TLS слой върху HTTP.

HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. Това гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни.

Процес по обмен на данни

Всички услуги се предоставят чрез REST принцип.

Конфигуриране на услуги

Важно

Форматът на данните е различен за всяка услуга и е описан в представянето на съответната услуга.