Skip to content

Статус на съобщение

След като заявката ви премине в статус Queued, на вашият Callback URL ще получите пакети с информация за състоянието на доставката на съобщението до крайния абонат.

Възможните статуси са следните:

Code Meaning State
202 Delivery queued in remote network Temporary
203 Delivered to SMSC Temporary
204 Delivered to end user Final
503 Not Delivered by remote network Final
502 Not Delivered Internal Error Final

Следващият списък представя всички възможни състояния и съответните payload пакети, които може да получите. Описание на пълното съдържание на пакета с данните. Напомняме, че полето id ще съдържа полезна стойност само ако сте подали вашето id в първоначалната заявка.

Queued in remote network

{
  "status": [
    "code": 202,
    "description": "Delivery queued in remote network",
  ],
}

Delivered to SMSC

{
  "status": [
    "code": 203,
    "description": "Delivered to SMSC",
  ],
}

Delivered to end user

{
  "status": [
    "code": 204,
    "description": "Delivered to end user",
  ],
}

Delivery Failed

{
  "status": [
    "code": 503,
    "description": "Remote network failed",
  ],
}

Delivery Failed (internal error)

{
  "status": [
    "code": 502,
    "description": "Not Delivered (Internal error)",
  ],
}