Skip to content

IP Phone

CISCO SPA303

 1. Включете телефона в мрежата и изчакайте да зареди, необходимо е да има работещ DHCP сървър в мрежата
 2. Вземете IP адреса от бутон меню икона за листче и избор на точка 9
 3. Отворете IP адреса в браузър на компютър, който е в същата мрежа с телефона
 4. Горе вдясно се избира последователно: Admin login, и после advanced
 5. Изберете таб Regional, отидете на Miscellaneous:
  • Time Zone: GMT+02
  • Daylight Saving Time Rule: start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1
 6. Изберете таб Phone:
  1. Line Key 2: Extension: Disabled
  2. Line Key 3: Extension: Disabled
 7. Изберете таб Ext 1:
  1. SIP Settings:
   1. SIP Port: променете 5060 на нова 4-цифрена стойност, определена по следния начин: 5000 + вътрешния номер на телефона, например при тел. 101 напишете 5101 и т.н.
  2. Proxy and Registration:
   1. Register Expires: променете 3600 на 60
   2. Proxy: адресът, който сме ви дали за регистрация
  3. Subscriber Information:
   1. User ID: потребителското ви име
   2. Password: паролата
  4. Audio Configuration:
   1. Preferred Codec: променете G711u на G711a
 8. Изберете таб Ext 2 и Ext 3:
  1. General:
   1. Line Enable: променете Yes на No
 9. Изберете таб User:
  1. Supplementary Services:
   1. Date Format: променете month/day на day/month
   2. Time Format: променете 12hr на 24hr